Recherche en cours...

rebouter

 

 

LEMME
DEPARTEMENT(S)

adobar

ALLIER, AVEYRON.


ajustar

AVEYRON.


alogar

ARDECHE, CANTAL, HAUTE-LOIRE.


arrengar

ARDECHE, AVEYRON, LOZERE.


asegar

CANTAL, HAUTE-LOIRE, LOZERE.


botar en plaça

CANTAL.


metre en plaça

AVEYRON, LOZERE.


petaçar

CANTAL.


petaçar°

ARDECHE, CANTAL, HAUTE-LOIRE, LOZERE.


rabilhar°°

ARDECHE, HAUTE-LOIRE, LOZERE.


reméger (fr*)

INDRE.


remetre en plaça

ARDECHE.


remettre (fr)

ALLIER, INDRE.


remmancher (fr)

ALLIER.


tornar arrengar

CANTAL.


tornar botar en plaça

CANTAL.


tornar metre en plaça

AVEYRON.